Ochrana osobných údajov

Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) máte.

Kto je správca Vašich údajov?

Správcom vašich osobných údajov je Digital marketing s.r.o.
Prevádzkujeme webové stránky: prijem.online 
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, ako dlho a za akým účelom.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Vedenie účtovníctva:
Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Organizácia webinárov, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme na zabezpečenie organizácie našich webinárov a poskytovanie prístupu k našim elektronickým produktom a službám. Ak si objednáte niektorý z našich elektronických produktov a služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu na účel plnenia zmluvy, aby sme vám mohli vytvoriť prístupy do členskej sekcie.

Zasielanie email newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail, meno), na čo klikáte v našich e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a ponuky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od posledného potvrdenia súhlasu. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre a informačné správy len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež tématicky príbuzné ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketingové a zacielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov, od udelenia posledného súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Priamy marketing cez Facebook reklamu
Pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a následne využiť tieto informácie pre remarketing a lepšiu cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Ak si neželáte naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, popr. vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Priamy marketing cez FB messenger
Ak kontaktujete našu FB stránku cez Messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správ s tematikou online marketingu. Iba na základe udeleného súhlasu vám budeme zasielať tieto správy po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielanie správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť, stačí ak na akúkoľvek správu odpíšete slovo “stop” a ďalšie správy vám na Messenger od nás chodiť nebudú.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate a či prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok a reklamných prvkov považujeme ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby a obsah na webe.

Ak navštívite náš web a máte spracovanie cookies povolené vo svojom prehliadači, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a následne na základe toho zlepšiť zacielenie a relevantnosť našich facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roka od vašej poslednej návštevy webu.
Na našich webstránkach používame analytické štatistické nástroje google analytics a tiež reklamný systém google Adsense (Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov, Ako používa spoločnosť Google súbory cookie). Naše webové stránky môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

Používanie cookies môžete vo svojom internetovom prehliadači zakázať. Máte právo rozhodnúť, či chcete súbory cookie prijať alebo odmietnuť. Predvoľby cookie pre prijatie / odmietnutie cookies môžete nastaviť v rámci svojho webového prehliadača. Ak sa rozhodnete súbory cookies odmietnuť, môžete stále používať naše webové stránky, hoci váš prístup k niektorým funkciám a oblastiam môže byť obmedzený. Keďže presný postup, ako môžete odmietnuť súbory cookie sa líši v závislosti na prehliadači, ktorý používate, presný postup ako súbory cookies odmietnuť nájdete v nápovede svojho prehliadača.

Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracúvať taktiež vtedy, ak nám dáte na to dobrovoľný a informovaný súhlas. Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu zaškrtávacieho políčka, potvrdenie e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v primeranej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • Cloudways – web hosting
  • Sendy – aplikácia pre email marketing
  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics a Adsense

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré
zaisťujú vyžadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte k dispozícii rôzne práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@digitalsmartincome.com

Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k osobným údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte že akékoľvek vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše údaje chybne, myslíte si že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej forme. K tomuto úkonu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 180 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady a faktúry počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa jedná o spracovanie z dôvodu marketingových účelov, prestaneme tieto údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Právo pre odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články, produkty či ponuky naše ponuky alebo súvisiace ponuky tretích strán vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení akýchkoľvek záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.4.2021.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak sa na nás budete chcieť obrátiť s akoukoľvek otázkou, môžete nás kontaktovať na: info@digitalsmartincome.com